Thế giới tượng đá

Thiên Thần Quỳ Gối Đá Cẩm Thạch Trắng

Thiên Thần Cầm Đuốc Đá Trắng

Tượng Thiên Thần Bé Trai Đá Trắng

Tượng Thiên Thần Bé Gái Đá Trắng

Tượng Đức Mẹ Fatima Đá Tự Nhiên

Tượng Thiên Thần Đá Quỳ Gối

Tượng Thiên Thần Đá Trắng

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Bằng Đá Tự Nhiên

Tượng Đá Đức Mẹ Lavang Đẹp

Tượng Chúa Jesus Đá Điêu Khắc

Tượng Thánh Nữ Bernadette Đá Trắng

Tượng Bà Thánh Mackillop Đá Điêu Khắc