Tượng Chúa, Tượng Đức Mẹ, Tượng Thánh, Tượng Thiên Thần Bằng Đá (51 Sản phẩm)

Phù Điêu Bữa Ăn Tối Cuối Cùng Đá Cẩm Thạch Trắng

Tượng Thiên Thần Quỳ Gối Đá Trắng

Tượng Thiên Thần Cầu Nguyện Đá Trắng

Tượng Chúa Giesu Đá Trắng Ý

Mẫu Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Bằng Đá

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Điêu Khắc Đẹp

Tượng Thánh Tâm Đá Tự Nhiên Điêu Khắc Đẹp

Tượng Đức Mẹ Hi Vọng Đá Trắng

Tượng Chúa Giesu Đá Trắng Tự Nhiên

Thiên Thần Quỳ Gối Đá Cẩm Thạch Trắng

Thiên Thần Cầm Đuốc Đá Trắng

Tượng Thiên Thần Bé Trai Đá Trắng