Thế giới tượng đá

Tượng Christ the King Bằng Đá Tự Nhiên

Tượng Đức Mẹ Sầu Bi Bằng Đá Tự Nhiên

Tượng Đức Mẹ Fatima Đá Điêu Khắc

Tượng Chúa Chiên Lành Bằng Đá

Tượng Đá Đức Mẹ Lộ Đức

Tượng Đá Đức Mẹ Mân Côi

Tượng Thánh Giuse Bồng Chúa Giesu

Tượng Đức Mẹ La Vang Đá Trắng

Tượng Thánh Đa Minh Bằng Đá

Tượng Đức Mẹ Maria Bằng Đá Trắng

HOT

Tượng Thánh Giuse Bằng Đá Trắng