Tượng Con Heo Bằng Đá Tự Nhiên

Tượng Voi Bằng Đá Trắng

Tượng Voi Đá Trắng Gác Cổng

Tượng Gà Trống Bằng Đá Xanh Ấn Độ

Tượng Rùa Đá Xanh Ấn Độ Cao Cấp

Tượng Cụ Rùa Phong Thủy Bằng Đá

Rùa Đá Tự Nhiên Trấn Phong Thủy

Tượng Rồng Đá Xanh Ấn Độ

Tượng Đá Ngọc Hoàng Long Để Bàn Làm Việc

Rùa Đá Phong Thủy Tự Nhiên

Con Rùa Bằng Đá

Tượng Voi Mẹ và Con Bằng Đá