Thế Giới Tượng Đá

Điêu khắc tượng từ các dòng đá nhập khẩu cao cấp. Đá thô nhập khẩu (5 Sản phẩm)

Đá Trắng Ý

Ngọc Hoàng Long

Đá Hồng Ngọc

Đá Xanh Ấn Độ

Đá Xanh Ngọc