Chân Dung Bằng Đá Tự Nhiên, Nguyên Khối. Điêu Khắc Đẹp - Có Hồn (38 Sản phẩm)

Chân Dung Bán Thân Đức Giáo Hoàng Đá Trắng

Tượng Chân Dung Bán Thân Bằng Đá Trắng

Tượng Chân Dung Thích Nhất Hạnh Đá Travertine

Tượng Bán Thân Alexandre Yesin Bằng Đá

Tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Bằng Đá

Điêu Khắc Tượng Chân Dung Bằng Đá

Tạc Tượng Bán Thân Bằng Đá

Tượng Chân Dung Đá Tự Nhiên

Tượng Chân Dung Leonardo De Vinci Đá Cẩm Thạch Trắng

Ảnh Phù Điêu Chân Dung Bằng Đá Tự Nhiên

Tượng Chân Dung Thích Nhất Hạnh Bằng Đá

Tượng Chân Dung Thiền Sư Thích Nhất Hạnh