Tượng Phật Bằng Đá Tự Nhiên Điêu Khắc Có Hồn, Chi Tiết Tinh Xảo (17 Sản phẩm)

Tượng Phật Quan Âm Bằng Đá Xanh Ấn Độ

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Bằng Đá Trắng

Tượng Phật Đá Xanh Ngọc Nguyên Khối

Đầu Tượng Phật Bằng Đá Sa Thạch Xanh

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bằng Đá

Tượng Phật Thích Ca Bằng Đá Trắng

Phật Thích Ca Ngồi Đá Trắng Tự Nhiên

Tượng Phật Thích Ca Đá Trắng Cao 1m6

Tượng Phật Quan Âm Cao 2m5

Tượng Phật Thích Ca Kiểu Thái Bằng Đá Xanh Ấn Độ

Tượng Phật Thích Ca Kiểu Thái Đá Trắng

Tượng Tài Địa Đá Ngọc Hoàng Long