Tượng Phật Bằng Đá Tự Nhiên Điêu Khắc Có Hồn, Chi Tiết Tinh Xảo (16 Sản phẩm)

Tượng Phật Di Lặc Đá Ngọc Hoàng Long

Tượng Phật Thích Ca Thái Đá Trắng

Tượng Phật Thích Ca Ngồi Đài Sen

Tượng Phật Thích Ca Bằng Đá