Thế giới tượng đá

Trụ Cột/ Đôn Trụ Đá Kiểu Hy Lạp

Trụ Đá Đôn Đá Trang Trí Nội Ngoại Thất

Tượng Thánh AnTon Bằng Đá

Tượng Thánh Anton Bằng Đá Tự Nhiên

Tượng Voi Đá Trắng Gác Cổng

Tượng Chúa Thương Xót Bằng Đá Trắng

Chậu Hoa Đá Trắng Tự Nhiên

Tạc Tượng Bán Thân Bằng Đá

Tượng Chân Dung Đá Tự Nhiên

Tượng Chân Dung Leonardo De Vinci Đá Cẩm Thạch Trắng

Tượng Thiên Thần Thiếu Nữ Đá Trắng

Tượng Thánh Anthony Đá Trắng Tự Nhiên